Välkommen till Webbidrag

Information
I de regler som fastställts av Kommunstyrelsen står följande om syftet med föreningsstödet: "Bidragen syftar till att stötta föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och att ge mer likvärdiga villkor för föreningarna oavsett verksamhetens inriktning, behov och lokalkostnader. Verksamheten ska stimulera och utveckla intresset för idrott och andra aktiviteter hos barn och ungdomar. Möjligheten till en allsidig träning och aktivitet efter var och ens fysiska och psykiska förutsättningar främjas så att individens hälsa och sociala förutsättningar gynnas."
Du är inte inloggad Oinloggad får du information om alla bidrag och kan enbart söka "Startbidrag"
Om du önskar söka Kultur och fritids bidrag via webben måste föreningen ha ett lösenord i kombination med föreningens kortnamn. Kontakta bidragsansvarig nedan.
(Dölj info)
Fritid
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2018) 
Kan sökas året om
Verksamhetsbidrag (2018) 
För HÖSTEN 2017:25 februari VÅREN 2018:25 Augusti
Projektbidrag (2018) 
 
Investeringsbidrag (2018) 
Senast 1 april eller 1 oktober
Lokalbidrag (2018) 
Ansökan ska vara kommunen tillhanda SENAST 1 april, året efter bidragsåret
Sommarlovsprogrammet (2018) 
 
Simskolebidrag (2018) 
 
Kultur
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag (2018) 
Löpande