Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
När din förening blivit godkänd av Fritidskontoret har ni möjlighet att ansöka om START Bidrag. Ansökan finner du på denna adress:
http://fri.lerum.se/bidrag/
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltFlickorPojkarLedare över 13år
3-6 år
7-20 år
21-25 år
Över 25 år
65+
Adresser
Fakturering (Frivillig registrering)
Webb-kontakt 1) (Obligatoriskt registrering)
Underskrift kontaktperson
..................................................................
1) Denna adress (Webb-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Ordförande (Obligatoriskt registrering)
Vice.ordf (Frivillig registrering)
Kassör (Obligatoriskt registrering)
Sekreterare (Obligatoriskt registrering)
Ledamot (Frivillig registrering)
Anlägg. ansvarig (Frivillig registrering)
Bidragsansvarig (Frivillig registrering)
Ledamot 2 (Frivillig registrering)
Suppleant 1 (Frivillig registrering)
Suppleant 2 (Frivillig registrering)
Revisor (Frivillig registrering)
Bokare (Frivillig registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Vill föreningen ha en kort verksamhetsbeskrivning eller få med klubbloggan? Om föreningen saknas kan det bero på att vi inte fått tillstånd att publicera den. Har du synpunkter på vår föreningskatalog? Kontakta Marie Forsman, 0302-52 14 89.