Välkommen till Webbidrag, digital ansökan kommunala bidrag!

×
Information
Från och med januari 2019 kan föreningen enbart söka bidrag via webben!
I de regler som fastställts av Kommunstyrelsen står följande om syftet med föreningsstödet: "Bidragen syftar till att stötta föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och att ge mer likvärdiga villkor för föreningarna oavsett verksamhetens inriktning, behov och lokalkostnader. Verksamheten ska stimulera och utveckla intresset för idrott och andra aktiviteter hos barn och ungdomar. Möjligheten till en allsidig träning och aktivitet efter var och ens fysiska och psykiska förutsättningar främjas så att individens hälsa och sociala förutsättningar gynnas."
Du är inte inloggad
Som oinloggad får du information om alla bidrag, men kan enbart söka "Startbidrag" . Övriga bidrag kräver personlig inloggning som tilldelats föreningens "bidragsansvarig"
Alla frågor som rör webbidrag besvaras av Marie Forsman 0302 52 14 89
Fritid
 
Ansökan senast
Ansökan
Startbidrag (2019) 
Kan sökas året om
Verksamhetsbidrag (2019) 
För HÖSTEN 25/2 VÅREN 25/8
Projektbidrag (2019) 
Pengarna är slut för i år. Vi kan ej ta emot nya ansökningar
Investeringsbidrag (2019) 
Bidragspengarna är slut för året. Vi kan ej ta emot nya ansökningar
Lokalbidrag (2019) 
Ansökan ska vara kommunen tillhanda SENAST 1 april, året efter bidragsåret
Simskolebidrag (2019) 
 
Kultur
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019) 
1 april
Kultur
 
Ansökan senast
Ansökan
Enskilda kulturprojekt (2019) 
Pengarna för bidrag är slut för i år. Vi kan ej ta emot nya ansökningar
Investeringsbidrag (2019) 
Sista ansökningsdag 1 april.