Välkommen till Webbidrag, digital ansökan kommunala bidrag!

×
Information
Från och med januari 2019 kan föreningen enbart söka bidrag via webben!
I de regler som fastställts av Kommunstyrelsen står följande om syftet med föreningsstödet: "Bidragen syftar till att stötta föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och att ge mer likvärdiga villkor för föreningarna oavsett verksamhetens inriktning, behov och lokalkostnader. Verksamheten ska stimulera och utveckla intresset för idrott och andra aktiviteter hos barn och ungdomar. Möjligheten till en allsidig träning och aktivitet efter var och ens fysiska och psykiska förutsättningar främjas så att individens hälsa och sociala förutsättningar gynnas."
Du är inte inloggad
Som oinloggad får du information om alla bidrag, men kan enbart söka "Startbidrag" . Övriga bidrag kräver personlig inloggning som tilldelats föreningens "bidragsansvarig"
Alla frågor som rör webbidrag besvaras av Fritidsenheten