Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
När din förening blivit godkänd av Fritidskontoret har ni möjlighet att ansöka om START Bidrag. Ansökan finner du på denna adress:
http://fri.lerum.se/bidrag/
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities
Members information*
AgesTotaltFlickorPojkarLedare över 13år
0-6 år
7-20 år
21-25 år
26-64 år
65+
Addresses
Fakturering (Optional registration)
Webb-kontakt 1) (Optional registration)
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.
Ordförande (Mandatory registration)
Firmatecknare (Mandatory registration)
Booker (Optional registration)
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Lerums kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. Read more
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Vill föreningen ha en kort verksamhetsbeskrivning eller få med klubbloggan? Om föreningen saknas kan det bero på att vi inte fått tillstånd att publicera den. Har du synpunkter på vår föreningskatalog? Kontakta Marie Forsman, 0302-52 14 89.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .