Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
När din förening blivit godkänd av Fritidskontoret har ni möjlighet att ansöka om START Bidrag. Ansökan finner du på denna adress:
http://fri.lerum.se/bidrag/
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltFlickorPojkarLedare över 13år
3-6 år
7-20 år
21-25 år
Över 25 år
65+
Adresser
Ordförande (Obligatoriskt registrering)
Vice.ordf (Frivillig registrering)
Kassör (Obligatoriskt registrering)
Sekreterare (Obligatoriskt registrering)
Ledamot (Frivillig registrering)
Anlägg. ansvarig (Frivillig registrering)
Kontaktperson 1) (Obligatoriskt registrering)
1) Denna adress (Kontaktperson) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Ledamot 2 (Frivillig registrering)
Suppleant 1 (Frivillig registrering)
Suppleant 2 (Frivillig registrering)
Revisor (Frivillig registrering)
Konsulent (anställd) (Frivillig registrering)
Bokare (Frivillig registrering)
Lagring av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering. Läs mer
Underskrift
............................................................

Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut  om ni vill skriva ut era uppgifter

Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
 

Vill föreningen ha en kort verksamhetsbeskrivning eller få med klubbloggan? Om föreningen saknas kan det bero på att vi inte fått tillstånd att publicera den. Har du synpunkter på vår föreningskatalog? Kontakta Marie Forsman, 0302-52 14 89.


FRI Webb-Förening
FRI® är ett av Idavall Data AB registrerat varumärke.